SORTIDA A CAMP PER A RECONEIXEMENT D'HERBES, PLANTES, FLORS I REMEIS. (TAMBÉ ES FA EN TALLER)

 

SALUT PSICOSOMÀTICA

Els conflictes psíquics i emocionals tenen reflexes al cos, donant lloc a diferents patologies segons les fases del procés, i que es difícil de quantificar i precisar per dependre de factors i cofactors difícils o impossibles d’estudiar amb una metodologia científica.

L’Astromedicina: pretén descobrir els elements constitutius que l’univers influeix amb nosaltres, l’afectació còsmica, es una doctrina i estudi experimental de fenòmens desenvolupats des de l’antiguitat i fins ara mateix.

 

INCOMPATIBILITATS ALIMENTARIES, Al voltant del 70% de les malalties o disfuncions orgàniques del cos, comencen a l’aparell digestiu que queda castigat o semi atrofiat i després perjudica als teixits i òrgans del cos. Un equilibri saludable es mantingut per la qualitat de la nutrició, la respiració i la evacuació, es molt important les APTITUTS i ACTITUTS per a actuar i dirigir els incrustats mals hàbits mentals.

 

ESSENCIA DE SALUT (Remeis naturals) que mostra els tres pilars més importants per a mantenir la salut antienvelliment.

 

“DOSIS PER A L’ÈXIT”, mètode per a triomfar, reflexions per a obtenir més i millor, dins de la vida personal i professional.

 

“INTRODUCCIÓ AL FENG-SHUI”, enriqueix la vida particular i genera salut i riquesa,
amb una filosofia xinesa ancestral on es molt important l’harmonia decorativa, la pulcritud i els símbols.

 

“EDAT DAURADA”, deixem de vetllar per nosaltres quant podem?, i desprès, ja es tard. Reflexions de caire emocional que apliquem molt poc.


“AS DE VENDES”, potentíssim manual per a triomfar en PROFESSIONALS DE VENDA i qualsevol altre àmbit de la vida (personal, amor, profesional, financer i en especial, per a totes aquelles persones que es dediquen o treballen de cara al pels públic i que vulguin obtenir èxit.


“REMEIS NATURALS”, Necessari conèixer-los, poden millorar molt la teva vida amb petites coses i productes que tenim a l’abast i no valorem.


“L’ALBERGE, POSSIBILITATS I MÉS”, la mare naturalesa ens dona tot allò que li demanem,
cal analitzar-les bé i renovar-se. L’econòmica, és la més fonamental.

 

"GRAFOLOGIA",com per mitjà de la firma es pot intuir i crear un perfil de la persona analitzada.

 

"MEMORIA",Tècnques per a utilitzar amb més eficiencia la ment i recordar fets i gestions de manera practica, recordant simbols.

 

"ÒRGANS FILTRE O NODALS", cal conèixer bé el nostre cos i saber quines funcions tenen alguns òrgans i que si malfuncionen, les conseqüènies poden ser fatals.

 

"GEOPATIES", podem tenir malestars causats per energies que no som capaços de veure, encara que existeixin i ens afecten, com la gravetat, l'electricitat, el magnetisme...

 

HONORARIS de conferències seran a convindre entre les parts, despeses d'estança a negociar i els desplaçament a 0,25 € km des de Móra d’Ebre (Tarragona).

 

Un dels problemes més greus de la medicina convencional es que els metges tendeixen a NO receptar als seus pacients tractaments naturals, per falta de temps, de formació i per interessos económics, privant als pacients de solucions naturals, tot i que aquestes ofereixen grands remeis i esperances enfront als dolors i malalties. Avui en día se sab que la medicina natural funciona allí on la medicina convencional ha fracasat, sense provocar efectes secundaris i per un cost més reduit.

 

           > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

 

SALUD PSICOSOMÁTICA

Los conflictos psíquicos y emocionales tienen reflejos en el cuerpo, dando lugar a diferentes patologías según las fases del proceso, y que es difícil de cuantificar y precisar por depender de factores y cofactores difíciles o imposibles de estudiar con una metodología científica.

La Astro-medicina: pretende descubrir los elementos constitutivos que el universo influye en nosotros, la afectación cósmica, es una doctrina y estudio experimental de fenómenos desarrollados desde muy antiguo, hasta hoy mismo.

 

INCOMPATIBILIDADES ALIMENTARIAS, Cerca del 70% de las enfermedades o disfunciones orgánicas del cuerpo, comienzan en el aparato digestivo que queda castigado o semi atrofiado y después perjudica a los tejidos y órganos del cuerpo. Un equilibrio saludable es mantenido por la calidad de la nutrición, la respiración y la evacuación, es muy importante las APTITUDES y ACTITUDES en actuar y dirigir los incrustados malos hábitos mentales.

 

ESENCIA DE SALUD (Remedios naturales) que muestran los tres pilares más importantes para mantener la salud anti envejecimiento.

 

“DOSIS PARA EL ÉXITO”,método para triunfar, reflexiones para obtener más y mejor, en la

vida personal y profesional.

 

“INTRODUCCIÓN AL FENG-SHUI”, enriquece tu vida particular y genera salud y riqueza,
con una filosofía china ancestral donde es muy importante la armonía decorativa, la pulcritud y los símbolos.

 

“EDAD DORADA”, dejamos de velar por nosotros cuando podemos?, y después, ya es tarde. Reflexiones de carácter emocional que aplicamos muy poco.


“AS DE VENTAS”, potentísimo manual para triunfar en ser un PROFESIONAL DE VENTAS, i en cualquier ámbito de la vida (personal, amor, profesional, financiero y en especial, para todas las personas que tratan con el público i que deseen obtener éxito.


“REMEDIOS NATURALES”, Necesario conocerlos, pueden mejorar mucho tu vida con pequeños actos y productos que tenemos cerca y no valoramos.


“EL MELOCOTÓN, POSIBILIDADES Y MÁS”, la madre naturaleza nos doto de todo aquello que le pedimos, es necesario analizar bien y renovarse. La económica, es la más fundamental.

 

"GRAFOLOÍA", como por medio de la firma se puede intuir y crear un perfil de la persona analizada.

 

"MEMORIA", Técnicas para utilizar con más eficiencia la mente y recordar hechos y gestiones de manera practica, recordando símbolos.

 

"ÓRGANOS FILTRO O NODALES", es necesario conocer nuestro cuerpo y saber que funciones tienen algunos órganos y que su malfunción puede tener repercusiones fatales.

 

"GEOPATÍAS", podemos tener malestares causados por energías que no somos capaces de ver, aún que existan y que nos afecten, como la gravedad, la electricidad, el magnetismo...

 

HONORARIOS de conferencias serán a convenir entre las partes, gastos de estancia a negociar y los desplazamientos a 0,25 € km des e Móra d’Ebre (Tarragona).

SALIDA A CAMPO PARA RECONOCER HIERBAS, PLANTAS Y FLORES Y SUS REMEDIOS. (TAMBIÉN SE HACE EN UN TALLER)

Ver Conferencias Internacionales: Youtube, anotando MIQUEL BIARNES

Un dels problemes més notoris de la medicina convencional es que la tendencia es a NO prescriure als pacients tractaments naturals.

Vaig al metge i crec que te l'obligació de curar-me -FALÇ-, te l'obligació de tractar-me i aconsellar-me i unicament jo la de curar-me.

 

La salut es un enigma i la nostra biologia en converteix en lanostra biografia.

 

Amb l'estres continuat es produeix un canvi bioquímic i significa, que vas a fabricar menys suc gàstric a l'estómag i la vitamina B12 igual no la podràs absorbir i, si no la absorbeixess, una fase del fetge, la metilació, no es produeix, i farà que tinguis més estrés i ansietat.

 

Sé allò que ignoro i desconec allò que sé.

El laberint mental es dona quan el cos turmantat, corsecat i amb suplici es torna diabolic, creant un caos integral intern dins dels órgans, amb resultats anarquics.

 

Lo que no es resol per la ment, el cos ho converteix en malaltia.

 

Tenim un INCONSCIENT col·lectiu "tribu o clan" que te gran repercusió en la nostra tajectoria de vida.

Una subtil referència es la mare de la mare.

 

La veritable salut no es troba, es construeix i la construcció significa ESFORÇ i DISCIPLINA

 

La SORT afavoreix a la ment preparada.

Hi fa molt la forma de pensar, de ser i de actuar...

 

Uno de los problemas notorios de la medicina convencional es que se tiende a NO prescribir a pacientes tratamientos naturales.

Con el estrés continuado se produce un cambio bioquímico. Esto significa, por ejemplo, que vas a fabricar menos jugo gástrico en el estómago. A partir de ahí, la vitamina B12 igual no la podrás absorber y, si no la absorbes, una fase del hígado, la metilación, no se produce, y esto hará que tengas más estrés y ansiedad.